Ehkäisevän päihdetyön oppia HyPellä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjesti torstaina 9.11.2017 Laukaan HyPellä Ehkäisevän päihdetyön osaaja –koulutuksen, johon osallistui liki 30 lasten ja nuorten parissa työskentelevää ammattilaista sekä muita ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita.

Koulutettavina oli eri alojen edustajia Laukaasta ja Jyväskylän seudulta: koulujen opettajakuntaa, kouluterveydenhuollon, nuorisoalan, neuvolan, lastensuojelun ja perhetyön, työllisyysalan henkilöstöä sekä alan opiskelijoita ja vastavalmistuneita.

EHYT ry:n aluekoordinaattori Saija Himanka perehdytti ensin koulutettavat uusiin nikotiinituotteisiin ja tupakkatuotteiden käytön trendeihin. Tämän päivän kuumimpana trendinä voidaan puhua lisääntyvästä nuuskan, erityisesti pussinuuskan, käytöstä. Siinä missä perinteisen tupakan käyttö on nuorten keskuudessa hieman vähentynyt, on puolestaan nuuskan käyttö lisääntynyt. Selkeimmin kasvua on tapahtunut alaikäisten poikien keskuudessa, mutta yhä useammin nuuskankäyttäjiä löytyy myös tytöistä. Yksi keskeinen syy nuuskan käytön lisääntymiseen on sen tehokas ja erittäin kohdennettu markkinointi, jonka avulla pyritään luomaan mielikuvia nuuskasta esim. terveystuotteena. Todellisuudessa puhutaan kuitenkin tuotteesta, jossa tiedetään olevan yli 2500 kemiallista yhdistettä, joista ainakin 28 on syöpää aiheuttavia.

Aluekoordinaattori Harri Jukkala puolestaan loi katsauksen Päihdeilmiöön; Miten erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset ovat vaikuttaneet päihteiden käyttöön Suomessa eri aikoina? Miten päihteiden käyttöä on säännelty ja säännellään? Tai miten esim. sosiaaliset suhteet vaikuttavat päihteiden käyttöön? Samalla opittiin, miten Päihdeilmiö-menetelmä voidaan ottaa välineeksi päihdeteeman käsittelyyn ryhmän kanssa.

Koulutuksen viimeisessä osiossa EHYT ry:n asiantuntija Kim Kannussaari tarjoili tietoa kannabiksesta ja välineitä siihen, miten puhua kannabiksesta luonnollisella ja nuoren kasvua tukevalla tavalla. Kannabiksen käyttö on kasvattanut suosiotaan varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa, joskin sillä on myös nuorempaa käyttäjäkuntaa. Keskustelua syntyi mm. asenteiden muuttumisesta myönteisemmäksi kannabiksen käyttöä kohtaan ja käytön tunnistamiseen liittyvistä haasteista. Huolenaiheina nostettiin esille myös kannabiksen helppo saatavuus ja pitkäaikaisen käytön vaikutukset.

Ehkäisevän päihdetyön osaaja –koulutus sai kunnian olla ensimmäinen Laukaan HyPellä järjestetty koulutustilaisuus. Saadun koulutuspalautteen perusteella se ei kuitenkaan varmasti jää viimeiseksi, sillä niin myönteistä palautetta koulutuksesta annettiin. Myös tilana HyPe osoitti toimivuutensa; viihtyisä ja rento ympäristö oli omiaan ruokkimaan vireää keskustelua koulutettavien ja kouluttajien kesken.

Teksti ja kuva: Anu Kaasalainen