Asukaskysely Laukaan kunnan lapsiperheille

Hyvä huoltaja,

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi- muutosohjelma (KSLAPE) uudistaa lapsi- ja perhepalveluita valtakunnallisessa hallituksen kärkihankkeessa (LAPE). Kehittämistyötä tehdään yhdessä maakunnan, kuntien, seurakunnan, muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa vuoden 2018 loppuun saakka. Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin keskeisimpiä kehittämiskokonaisuuksia ovat asukasosallisuus, avoimet kohtaamispaikat ja monikulttuurisuus osana perhekeskustoimintamallia sekä lapsivaikutusten arvioinnin juurruttaminen osaksi päätöksentekoa. Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida lapsen etu ja oikeudet. Uudistuksella pyritään pysyvään toimintakulttuurin muutokseen. Voit käydä tutustumassa muutosohjelman materiaaleihin:
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/videot
http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys?

Perhekeskustoiminta kokoaa arjen ja ammattilaisten verkostot yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Se luo organisaatio- ja palvelurajat ylittävän yhteisen toimintakulttuurin lähemmäksi lasten, nuorten ja perheiden arkea. Perheiden osallistuminen perhekeskustoimintaan ja sen kehittämiseen on tärkeää. Laukaassa perhekeskustoimintaa järjestää Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe, jossa yhdistyvät hyvinvointia tukevat palvelut. Tavoitteena on tarjota saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja matalalla kynnyksellä asiakaslähtöisesti, huomioiden myös verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kesken koko Laukaan kunnan alueella.

Muutosohjelman myötä vierailemme avoimissa kohtaamispaikoissa ja keräämme perheiden ajatuksia lapsiperheen hyvästä arjesta. Lapsiperheitä pyydetään vastaamaan myös alla olevaan kyselyyn 25.5. mennessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Laukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä sekä Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen tekemässä perhekeskustoiminnan arvioinnissa vuonna 2018.

Kyselyn linkki:  https://www.webropolsurveys.com/S/0D9965F2D9415E64.par

Jos haluat kyselyn lisäksi vaikuttaa asuinalueesi lapsiperheiden palveluihin, jätä yhteystietosi kunnan, seurakunnan tai järjestöjen taholle, niin palaamme asiaan. Mielipiteesi on tärkeä, muutos tehdään yhdessä!

Lisätietoja

Anu Piispanen, Lape perhekeskuskoordinaattori
MLL Järvi-Suomen piiri
KSLAPE Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi
050 437 5513
anu.piispanen@mll.fi

Lapsiperhekyselyn saatekirje Laukaa (pdf)