Kokemustoimintakeskuksen esiselvitys käynnissä

Keski-Suomen Kokemustoimintakeskuksen esiselvityshanke ajalle 1.8.-15.10.2021 on käynnistynyt Laukaan kunnassa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten ja millä edellytyksillä Keski-Suomeen voidaan perustaa Kokemustoimintakeskus, jonka kautta kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuutta voidaan käyttää laajemmin hyväksi hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja eri palveluiden varhaisessa tuessa.

Hankkeen avulla vahvistetaan suomalaisen palvelujärjestelmän laatua edistämällä kokemukseen pohjautuvan tiedon hyödyntämistä palvelujärjestelmässä.

Hanketyöntekijöinä ovat Annukka Harjula ja Maaret Kokkonen. Molemmat ovat toimineet kokemusasiantuntijoina ja kouluttajina useita vuosia. Kaikki yhteydenotot ja ideat ovat tervetulleita!

Saat parhaiten yhteyden sähköpostilla.

annukka.harjula@kokemustalo.fi

maaret.kokkonen@kokemustalo.fi

#laukaankunta #keskisuomenliitto #kokemustalo #kokemusasiantuntijat