Kokemustoimintakeskuksen esiselvityksen loppujulkaisu

Keski-Suomen kokemustoimintakeskuksen esiselvitys -hanke päättyi 15.10.2021. Hankkeen aikana selvitettiin, miten ja millä edellytyksillä Keski-Suomeen voidaan perustaa Kokemustoimintakeskus, jonka kautta kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuutta voidaan käyttää laajemmin hyväksi hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja eri palveluiden varhaisessa tuessa.

Laukaan kunnan toteuttamassa hankkeessa työskenteli ajalla 1.8.-15.10.2021 kaksi hanketyöntekijää, Maaret Kokkonen ja Annukka Harjula (Kokemustalo ry.). Hanketta rahoitti Keski-Suomen liitto.

Hankkeen tuloksia esiteltiin 5.10.2021 verkkovälitteisessä loppuraportin esittely- ja kuulemistilaisuudessa.
Keskeiset tulokset on nyt koottu sähköiseen loppujulkaisuun. Tutustu pdf-julkaisuun alla olevasta linkistä: