Vastaa kyselyyn! Miten perheitä voisi osallistaa perhekeskuksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen?

Vastaa kyselyyn ja kerro omat näkemyksesi sopivista tavoista osallistua perhekeskusten arviointiin ja suunnitteluun. Vastauksia toivotaan erityisesti perheiltä, joissa on alle 10-vuotiaita lapsia.

Vastausaikaa on 16.3. asti! Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/A2912C2E30C5F8FA
Vastaukset käsitellään täysin anonyymisti.

Kysely toteutetaan osana JAMK:n palvelumuotoilun opintojakson (YAMK) tehtävää, jonka toimeksiantajana on Keski-Suomen hyvinvointialue. Tehtävässä tarkastellaan tapoja, joilla perheitä voisi
tulevaisuudessa osallistaa perhekeskusten suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mikä on perhekeskus?
Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
ja avun tarpeisiin. Perhekeskus voi toimia verkostomaisena, fyysisessä toimipisteessä tai sähköisen perhekeskuksen muodossa. Perhekeskus sovittaa yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelun ja tuen. Perhekeskuksen palvelut toimivat ja niitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena.
Toimintamallissa otetaan käyttöön toimintatapoja ja malleja, joiden avulla lapset, nuoret ja perheet ovat
mukana kehittämässä ja arvioimassa toimintaa.