Laukaan perheneuvola sekä nuorten mielenterveys- ja päihdetiimi tiedottaa 28.8.2023

Laukaan, Lievestuoreen ja Hankasalmen asukkaita palvelee Laukaan perheneuvola sekä nuorten päihde- ja mielenterveystiimi. Yksikkö palvelee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Apua saa erilaisissa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen, päihteiden käyttöön, vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai erotilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Laukaan yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koostuu psykologeista, sosiaalityöntekijästä, psykiatrisista sairaahoitajista sekä sosionomista.

Yhteydenotto ja ajanvaraus perheneuvolaan sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetiimiin tapahtuu 28.8.2023 alkaen puhelimitse ma-pe klo 12.00 – 13.00: puh. 040-487 5859. Ajanvarauksen voi tehdä huoltajat, lapsi tai nuori itse, kuraattorit, psykologit, tai oppilaitoksen henkilökunta.

Yhteistyöterveisin Mika Sivula, palveluvastaava Laukaan perheneuvola ja mtp-tiimi