NepsyPuhelin – neuropsykiatrinen valmentaja

NepsyPuhelin-palvelu on tilapäisesti tauolla ja yhteystiedot ovat muuttumassa.
Ilmoitamme heti, kun Nepsy-puhelin on taas käytössä.

NepsyPuhelin-palvelun kautta saa ohjausta ja neuvontaa neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen. NepsyPuhelin on tarkoitettu kaikille laukaalaisille.

Voit soittaa ja saada ohjausta sekä neuvontaa, jos koet kärsiväsi ADHD:n, ADD:n, Aspergerin ja Touretten oireista tai olet päivittäin tilanteissa, joissa edellä mainitut asiat nousevat esille, mm. kotona, koulussa tai muualla. NepsyPuhelimen kautta ei voi saada pitkäkestoista nepsy–valmennusta, voimme kuitenkin yhdessä pohtia, mitä mahdollisia reittejä siihen olisi.