HyPen esittely

Mitä

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskuksessa (Laukaan HyPe) yhdistyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut hallintorajat ylittäen. Perhekeskusten tavoitteena on tarjota saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja matalalla kynnyksellä asiakaslähtöisesti. HyPessä toteutetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Lisätietoja perhekeskustoiminnasta Thl.fi

HyPen palveluja ovat mm. lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, kohdennettu pienryhmätoiminta, Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen parisuhteen tuki, perheneuvolan palvelut, nuorten sosiaalityö, vammaispalvelut ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden palvelut. Toimintaa räätälöidään tarpeen mukaan ja keskuksella järjestetään monipuolisesti yksilö- ja ryhmäohjausta sekä koulutuksia.

Miten

Palvelut tuotetaan moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden, pääasiassa Laukaan kunnan sivistyksen, Keski-Suomen hyvinvointialueen, Laukaan seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluja toteuttaa myös Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukeskus.

Tavoitteena ovat yhteisten toimintatapojen linjaaminen, päällekkäisen työn välttäminen sekä joustava yhteistyö ja palveluohjaus. Toimintaa toteutetaan fyysisessä tilassa tapahtuvan toiminnan avulla ja verkostomaisella työotteella. HyPen työhön kuuluu keskuksella toteutuvia palveluja sekä jalkautuvaa ja liikkuvaa työtä.

Milloin

Toiminta käynnistyi vuoden 2017 elokuussa. Avajaisia vietettiin 17.8.2017. HyPen työ on osa 1.1.2017 voimaan tullutta Laukaan johtamisjärjestelmän- ja organisaatiouudistusta. Uudistuksen tavoitteena on häivyttää nykyiset tehtäväjakoihin perustuvat osastorajat ja organisoida palvelut asiakaslähtöisiksi, moniammatillisiksi ja ennaltaehkäiseviksi palvelukokonaisuuksiksi. HyPe on osa kunnan vakinaisluontoisia palveluja.

Kenelle

Laukaalaisille lapsille, nuorille ja perheille.

Miten palveluun ohjataan tai hakeudutaan

Palveluun pääseminen pyritään tekemään mahdollisimman joustavaksi. Palveluverkostoon voidaan ohjata esimerkiksi koulun kautta tai asiakas voi itse soittaa tai lähettää sähköpostia. Toimintaan lukeutuvat yksilöajat ajanvarauksella. Lisäksi HyPellä on kaikille avoimia ryhmiä, teemailtoja ja koulutuksia.

Omaa toimintaa HyPelle?

Sopisiko oman toimialasi työ HyPen palveluajatukseen? Lähde mukaan tekemään moniammatillista työtä HyPessä. Tilavarauksia voit tiedustella osoitteesta anu.kaasalainen@laukaa.fi tai hype@laukaa.fi.

Tilat

HyPen tilat sijaitsevat 3.10.2022 alkaen osoitteessa Jokiniementie 13, 41340 Laukaa.

Tilatiedustelut: HyPen palvelupäällikkö Anu Kaasalainen p. 040 640 1771, anu.kaasalainen@laukaa.fi

Yhteystiedot

HyPen yhteydenottopuhelin ja sähköinen lomake poistuvat käytöstä 1.9.2023.

HyPeen liittyvissä asioissa yhteyshenkilöinä toimivat

HyPen palvelupäällikkö Anu Kaasalainen, Laukaan kunta
p. 040 640 1771, etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Perhekeskuskoordinaattori (itäinen alue) Hanna-Mari Mäkelä, Keski-Suomen hyvinvointialue
p. 040 536 6391, etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Sähköpostit osoitteeseen hype@laukaa.fi