Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hanke

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hanke toimii Laukaan kunnan kolmella yläkoululla vahvistamassa ja kehittämässä koulunuorisotyön toimintaan. Hanke on alkanut elokuussa 2023 ja hanke toimii aktiivisesti koko lukuvuoden kesäkuuhun 2024 saakka.

Hankkeessa toimii koulunuorisotyöntekijä Suvi Nikkola, joka tunnetaan kouluilla myös koulutsempparin työnimikkeellä. Hankkeen työntekijä on tullut kunnan nuoriso-ohjaajien ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden tueksi toteuttamaan kouluissa tapahtuvaa nuorisotyötä.  

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta, kouluun kiinnittymistä sekä lisätä yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koulunuorisotyöntekijän läsnäololla kouluilla lisätään opetukseen sitomatonta työntekijäresurssia sekä turvallisten aikuisten määrää ja työtä tehdään vahvalla ennaltaehkäisevällä nuorisotyön otteella. Lisäksi työpanosta hyödynnetään vahvistamaan etenkin tehostettua henkilökohtaista ohjausta tarvitsevien nuorten tuen saantia. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on vahvistaa nuorten kokonaishyvinvointia ja elämänhallintaa yhteistyössä opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön sekä kodin ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa.  

Konkreettisesti koulunuorisotyöntekijä on kouluilla kiireetön aikuinen, jolla on aikaa oppilaiden kohtaamiseen kouluarjen sisällä. Oppilaat ovatkin ohjautuneet omatoimisesti koulunuorisotyöntekijän jutulle niin koulussa kuin sosiaalisessa mediassa. Kohtaaminen ja yhteinen vuorovaikutus on tuonut esille nuorten tarpeita ja mielipiteitä, joita on lähdetty viemään eteenpäin muun muassa tukioppilaille sekä oppilaskunnille. Koulunuorisotyö onkin avainasemassa nuorten äänen esille tuojana.  

Koulunuorisotyö toteuttaa kouluilla välituntitoimintaa, joka mahdollistaa nuorille mielekkään tekemisen oppituntien välissä. Koulunuorisotyö toteuttaa tällä hetkellä jokaisella yläkoululla jonkinlaista välituntitoimintaa. Sen lisäksi koulunuorisotyö on ollut koulujen 7.lk ryhmäytymispäivissä ja jatkanut 7.lk ryhmäyttävää toimintaa muun muassa Lievestuoreen koululla. Ryhmäyttävän toiminnan jatkuvuus on tärkeää ja koulunuorisotyö haluaakin omalla toiminnallaan olla sitä edistämässä. Sydän-Laukaan koululla koulunuorisotyö on valmistavan opetuksen ryhmän ryhmäytyshetkissä mukana ja pyrkii sen kautta tukemaan muun muassa yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Koulunuorisotyö on myös aktiivisesti mukana koulujen toiminnallisissa yhteisöllisyyttä lisäävissä päivissä. Kaiken yhteisöllisen työn ohella koulunuorisotyö tukee oppilaiden sosiaalisia taitoja toteuttaen muun muassa näitä taitoja tukevaa ryhmätoimintaa, sekä yksilötyöskentelyä oppilaiden eri tarpeiden mukaan.

Suvi Nikkola
Koulunuorisotyöntekijä/Koulutsemppari (hanketyö)
Laukaan kunta
PL 6, 41341 Laukaa 
suvi.nikkola@laukaa.fi
040 195 0145