Kouluturvallisuuden edistämisen hanke

Kouluturvallisuuden edistämisen hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä esi- ja peruskouluikäisten häiriökäyttäytymistä ja lisätä oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Hanke alkoi elokuussa 2023 ja kestää vuoden 2024 loppuun. 

Hankkeessa päivitetään Laukaan kunnan koulujen kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen suunnitelma sekä jalkautetaan se kaikille Laukaan kouluille. Päivittämisessä otetaan huomioon eri tahot, kuten opetushenkilöstö, opiskeluhuolto, oppilaat ja vanhemmat.

Tavoitteena on, että Laukaan kouluilla olisi yhtenäinen toimintamalli, jonka mukaan toimitaan, kun ennaltaehkäistään tai puututaan edellä mainittuihin ilmiöihin. Hanke myös huolehtii siitä, että opetushenkilöstöllä on tarvittava osaaminen tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään, koordinoimalla heidän koulutuksiaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää Ankkuritoiminnan ja siihen liittyvien tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta se tukisi vieläkin paremmin kouluyhteisöä ja koteja. 

Rosa-Maria Tuisku
Hanketyöntekijä
Kouluturvallisuuden edistämisen –hanke
Laukaan kunta 
rosa-maria.tuisku@laukaa.fi
040 193 9826