Lääkäriin

Laukaan kuntalaisille perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Laukaan terveysasemalla toimii mm.

Terveysaseman AJANVARAUSpalvelut, päivystys, yhteystiedot

Tee sähköinen ajanvarauspyyntö terveyskeskukseen

Laukaan terveysasemalla hoitaja tekee sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja mm. arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä. Lääkäri hoitaa äkillisiä sairaustapauksia ja pitkäaikaissairauksia ja laatii niihin liittyviä lausunto ja todistuksia. Lisätietoa täältä!

HyPessä lääkärikonsultaatiot lasten, nuorten ja perheiden erilaisissa kasvun ja kehityksen haasteissa toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa.


Lääkärinä toimii yleislääketieteen erikoislääkäri, perhelääkäri Pirjo Lahtinen, joka on myös moniammatillisen työryhmän lääkärijäsen.