Varhainen tuki

Varhainen tuki suunnataan lapsen ja kodin arkeen sekä vanhemmuuteen jo ennen kuin pulmat kasautuvat tai ennättävät pitkittyä. Laukaassa varhainen tuki sisältyy eri ammattilaisten perustyöhön. 

Kuva: Palveluiden rakennetta Laukaassa.

Vihreissä laatikoissa ovat peruspalvelut, joita lähtökohtaisesti tarjotaan ensin. Jos nämä palvelut eivät ole riittäviä tai tunnistetaan lisätuen tarvetta, etsitään oikea palvelu keltaisesta laatikosta, josta tarvittaessa ammattilainen ohjaa eteenpäin/tekee lähetteen punaisen laatikon palveluihin.