Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tarjota pienille laukaalaisille monipuolista ja kasvatuksellisesti laadukasta päivähoitoa, esiopetusta ja kerhotoimintaa. Päivähoitomuotoja ovat päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito sekä perhepäivähoito. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jota toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen. Koulua edeltävänä vuonna järjestettävään maksuttomaan esiopetukseen on jokaisen lapsen velvollisuus osallistua.

Kunnallista ja yksityistä päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lue lisää!