Erityisnuorisotyö

HyPen erityisnuorisotyö on:

 • ohjausta ja rinnalla kulkemista
 • tukemista erilaisissa arjen asioissa ja ratkaisujen etsimistä yhdessä
 • luottamuksellista (nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen)

Työmuotoja:

 • yksilöohjaus
 • pienryhmätoiminta
 • luokkien kanssa työskentely (mm. ryhmäytys ja eri teemat; kiusaaminen, yhdenvertaisuus, media/some, päihteet)

Kenelle?

Erityisnuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä kuka tahansa laukaalainen alle 29-vuotias nuori, hänen perheensä tai joku muu läheinen. Yhteyttä voi ottaa puhelimella, sähköpostilla, tai Facebookin tai WhatsAppin kautta. Erityisnuorisotyöntekijään voit olla yhteydessä myös HyPen yhteydenottolomakkeen kautta.

Myös ideoita, ajatuksia ja toiveita nuorisotyön ja HyPen toiminnan kehittämisestä otetaan vastaan! Ole rohkeasti yhteydessä 🙂

HUOMIO!!!
HANKERAHOITUKSEN PÄÄTYTTYÄ 31.8.2018 ON MYÖS HYPEN ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄN TYÖ TOISTAISEKSI PÄÄTTYNYT.
Palaamme asiaan ja ilmoitamme erityisnuorisotyöntekijän yhteystiedot vuoden 2019 osalta myöhemmin.

 

Nuorten Laukaa –hanke

Hyvinvointi- ja perhekeskukselle on saatu Avin hankerahoituksella Nuorten Laukaa –hanke, jonka avulla on palkattu HyPeen erityisnuorisotyöntekijä/ hanketyöntekijä (1.9.2017-31.8.2018).

Keskeistä toiminnan kehittämisessä on nuorten näkökulma ja osallisuus sekä heidän toiveensa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat nuoret, mutta hyvinvointi- ja perhekeskustoiminnan ajatukseen kuuluu kokonaisvaltainen perheiden kanssa tehtävä työ, joten työhön sisältyy myös lapsiperheiden parissa tehtävää työtä (kuten kohdennetut teemaillat ja tapahtumat perhekeskuksella).

Laukaan hyvinvointikeskuksen/perhekeskuksen työssä painottuu osallisuus ja asiakaslähtöisyys. Laukaan nuorisovaltuusto on ollut mukana suunnittelemassa keskuksen toimintaa ja nuorisovaltuusto on puoltanut keskuksen oman ohjaajan palkkaamista.

Hankkeen tavoitteet

 • Nuorisolain mukaisen toiminnan edistäminen ja kehittäminen kunnassa
 • Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden huomioiminen niin yksilö-, ryhmä-, ja luokkatasoilla. Hankkeen toiminnan kehittäminen lähtee nuorten toiveista ja tarpeista.
 • Panostaminen yhteistyön ja toimintamuotojen kehittämiseen eri toimijoiden kanssa
 • Luodaan toimiva ja pysyvä malli nuorisotyöhön osana hyvinvointi- ja perhekeskustoimintaa
 • Käytännön työn tavoitteita: lasten ja nuorten kohtaaminen niin kouluyhteisöissä kuin vapaa-ajalla sekä elämänhallinnan, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen