Opiskeluhuolto

KOULUILLA/OPPILAITOKSESSA TARJOTTAVAT KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

Koulujen/oppilaitosten kuraattorit ja psykologit tarjoavat maksuttomia ja vapaaehtoisuuteen perustuvia psykososiaalisen tuen palveluja kaikille Laukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi itsetuntemukseen ja sosiaalisiin suhteisiin ja psykologiin mielialaan ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, hänen huoltajansa tai yhteistyötaho. Oppilaitosten psykologit tekevät lisäksi oppimisvaikeustutkimuksia.

Otathan yhteyttä aina ensisijassa oppilashuoltoon, kun tuen tarve ilmenee koulussa ja kouluarjessa.

Opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on päivitetty ja se sekä muita käytössä olevia suunnitelmia löytyy Laukaan peda.net-sivuilta.

Opiskeluhuollon yhteystiedot ja lisätietoja.  Löydät tiedot myös oppilaitosten peda.net-sivuilta.

Opiskeluhuollon edustajana HyPen tiimissä toimii vastaava kuraattori Leena Kemppainen.


Oppilashuollollisia palveluja tarjoaa myös seurakunnan ja kunnan yhteinen työntekijä, kasvatusihteeri Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi. Anskun toimipiste sijaitsee Vihtavuoren koululla.

Yhteystiedot: anne-maria.trygg-jouttijarvi@laukaa.fi, p. 040 559 2027 tai 050 315 3476