Neuropsykiatrinen tuki

Neuropsykiatriset vaikeudet liittyvät aivojen toimintaan. Ne ilmenevät kullekin häiriölle tyypillisinä oireina ja käyttäytymisenä. Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt ilmenevät jo lapsuudessa ja jatkuvat useimmiten aikuisuudessakin. Näitä ovat mm. ADHD, autismikirjo, tic-oireet / Tourette ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet. Yli 18-vuotiaiden kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden hoito- ja palveluketjusta Keski-Suomen hyvinvointialueella löydät tästä.

Häiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti ja valtaosalla esiintyy yksi tai useampi samanaikainen häiriö tai sairaus. Oireista voi olla haittaa arjessa, vaikka diagnoosikriteerit eivät täyttyisikään. Tutkimusten mukaan neuropsykiatriset häiriöt ovat hieman yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Perimällä on keskeinen vaikutus kehityksellisten häiriöiden syntyyn. Myös aivojen rakenteeseen, kehittymiseen ja toimintaan vaikuttavat tapahtumat lisäävät riskitekijöitä (sikiövaiheessa esim. vauvan hapenpuute, äidin stressi ja tupakointi, muut päihteet, keskosuus, D-vitamiinin puute). Syntymän jälkeen kokemukset ja ympäristötekijät muokkaavat oireita ja lapsen toimintakykyä ja selviytymistaitoja. Diagnosoinnissa tarvitaan riittävän laajaa oireiden ja olosuhteiden selvittämistä toimintakyvyn tukemiseksi.

Lähde: Puustjärvi A. Lievästi neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret -mitä teen? ja Savikuja & Puustjärvi. 2022. Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Lähde: Puustjärvi, A. Lievästi neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret -mitä teen?

Neuropsykiatrista tukea koko Keski-Suomen hyvinvointialueella tarjoavat myös

Neuropsykiatriset palvelut

Nepsy-tiimi

Nepsykonsultaatioryhmät

Aistivat-ryhmän tavoitteena on antaa tietoa aistitiedon säätelyn vaikeuksista, tarjota keinoja ja toiminnallisia menetelmiä arkeen sekä vertaistukea muilta samaa kohdanneilta. Ryhmässä opit keinoja siihen, kuinka tukea lasta arjessa. Ryhmä kokoontuu syksyn 2023 aikana 4 kertaa. Lisätietoa täältä.