Apua mielenterveyteen

Laukaassa Nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimi tarjoaa apua nuorten lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveys- tai päihdeongelmiin. Autamme nuoria matalalla kynnyksellä ja vastaanotolle tullaksesi et tarvitse lähetettä. Tiimeissä autetaan 13–17-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria.

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimissä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Palveluissa toteutetaan terveydenhuoltolain mukaista mielenterveyshäiriöiden tutkimusta ja hoitoa sekä tarvittaessa lääkehoidon seurantaa ja ohjausta. Jos nuoren mielenterveysongelmat ovat vaikeita tai tarvitaan erotusdiagnostiikkaa, ohjaamme nuoren erikoissairaanhoidon palveluihin.

Ajanvarauksen voi tehdä soittamalla lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin puhelimitse ma-pe klo 12.00 – 13.00 puh. 040-487 5859. Ajan peruutukset suoraan omalle työntekijälle.

Ajanvarauksen voi tehdä huoltajat, lapsi tai nuori itse, kuraattorit, psykologit, tai oppilaitoksen henkilökunta. Asiakkaaksi voi ohjautua myös koulujen opiskeluhuollon kautta.

Myös perheneuvolassa on mahdollista auttaa lasta mielenterveysasioissa. Laukaan perheneuvolan yhteystiedot ja ajanvaraustiedot löydät tästä. 

Lisätietoa Laukaan perheneuvolasta ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiimistä (Hankasalmi, Laukaa) palveluvastaava Mika Sivulalta, p. 040 159 7987

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa yli 18-vuotiaat henkilöt saavat hoidon tarpeen arviointiin perustuvaa tavoitteellista ja maksutonta hoitoa ja tukea. Tavoitteena on edistää ihmisen mielenterveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä ja -sairauksia. Saat myös ohjausta, neuvontaa ja hoitoa muun muassa ahdistuneisuuteen, päihdeongelmiin ja erilaisiin riippuvuuksiin. 

Finfami ry:n omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille. Tuki tai neuvonta voi tapahtua puhelinkeskusteluin, sähköpostin välityksellä tai erikseen sovittavissa tapaamisissa. Lisätietoa tuesta ja neuvonnasta, Mahdollisuuksia-verkkopalveluun pääsee tästä.