Valtakunnallisia palveluja

MLL:n vanhempainnetti

Vanhempainnetti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton perheille ja vanhemmille suunnattu sivusto, joka tarjoaa muun muassa paljon tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, tukivinkkejä, keskustelut, blogin sekä kirjepalvelun.

Tukinet.net

Apua arkielämän kriisitilanteissa. Tukinet-palvelusta vastaa Suomen Mielenterveysseura.

Apua verkossa – Ensi- ja turvakotien liitto

Ensi- ja turvakotien liiton nettisivusto tarjoaa nimettömät, matalan kynnyksen chatit sekä verkkoryhmät. Chatista saa apua moneen elämäntilanteeseen: väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteessa, vauvan unipulmiin ja muihin vauvaperheen haasteisiin, tai kun päihteet aiheuttavat huolta.

Apuaeroon.fi

Apua eroon.fi – sivusto kannustaa perheitä hakemaan apua erotilanteeseensa. Eron jälkeinen yhteinen vanhemmuus tai erosta selviäminen voivat tuntua haastavalta.

Vanhempien sovinnollisuus ja yhteistyö eron jälkeen tukevat lapsen ja vanhempien hyvinvointia. Erotilanteeseen on saatavilla monenlaista maksutonta tukea ja tietoa eri toimijoiden järjestämänä. Hyvä ero on mahdollinen!