Varhainen tuki

Varhainen tuki suunnataan lapsen ja kodin arkeen sekä vanhemmuuteen jo ennen kuin pulmat kasautuvat tai ennättävät pitkittyä. Varhainen tuki sisältyy perhekeskuksissa eri ammattilaisten perustyöhön.