Tukea päihdeasioissa

Lasten ja nuorten päihdehoitaja tarjoaa ohjausta, neuvontaa sekä hoitoa päihteisiin ja nettikäyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Päihdehoitajaan voi ottaa yhteyttä lapsi tai nuori itse sekä hänen vanhempansa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat ottaa päihdehoitajaan yhteyttä Lue lisää

Valtakunnallisia palveluja

Bueno Talk 11-18-vuotiaille tarkoitettu sivusto kokoaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorten BUENO-toimintaa, jossa käsitellään muun muassa itsetuntoa, ihmissuhteita, päihteitä ja hyvinvointia. Nuortenelama.fi Kattavasti tietoa nuoren terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueista, kuten unesta, ravinnosta, murrosiästä, ulkonäöstä jne. Nuortenlinkki Nuorten oma verkkosivusto, jossa Lue lisää